Over Belbin

Hoe komt het toch dat veel teams zich wel een team noemen, maar nauwelijks echt samenwerken? Dat managers geen vat krijgen op al die verschillende stijlen en persoonlijkheden in het team? Dat de teamleden zich alleen maar ergeren aan het anders zijn van anderen en zich wanhopig afvragen waarom niemand begrijpt wat zij begrijpen. Teamleden zijn verschillend en het helpt om deze verschillen te leren herkennen en te begrijpen. Om inzicht te krijgen in hun kwaliteiten, waardoor je betere teams kunt vormen.

Het teamrolmodel van de Britse wetenschapper Meredith Belbin is hierbij een van de meest beproefde methoden. In een wereld die steeds complexer en kleiner wordt, zul je steeds vaker in een team moeten werken. Bijvoorbeeld in een Scrum of Agile team. En wat is er nou eigenlijk leuker dan in een succesvol team te werken? Een team waarin ieders kwaliteiten optimaal benut worden, waar bereidheid is om van elkaar te leren en waar het resultaat méér is dan de som van ieders afzonderlijke bijdrage. Als teamleider of (agile)coach én als teamlid kun je hier aan bijdragen als je de teamrollen van je collega’s herkent en op basis van die kwaliteiten de samenwerking kunt inrichten.

Het model benadrukt het belang van diversiteit aan karakters in het team, van het goed verdelen van de rollen en het afstemmen van de persoonlijkheden op de groepstaken. Het maakt duidelijk wat ieders beste rol en bijdrage aan een team kan zijn en laat zien hoe je met al deze verschillen het beste kunt omgaan.

De rollen vullen elkaar in principe aan en versterken elkaar. Natuurlijk heeft niet ieder teamlid alleen maar sterke punten. De zwakke punten van een teamlid, omschrijft Belbin als ‘toelaatbare zwakheden’. Deze worden gecompenseerd door andere teamleden. Ieder mens heeft twee of drie teamrollen die hem of haar van nature goed liggen en enkele rollen die met de nodige inspanning goed te doen zijn. Sommige rollen staan zover van het individu af dat deze in de praktijk niet of nauwelijks op te brengen zijn. Voor individuele professionals is het goed om te weten welke rol zij in een team vervullen. Al was het maar om tevens inzicht te krijgen in de belangrijkste valkuilen die bij een bepaalde rol horen.